Vrtná prozkoumanost

Mapová aplikace zpřístupňuje základní informace o vrtech a dalších dílech evidovaných v databázi geologicky dokumentovaných objektů. Databáze obsahuje také hydrogeologická i geofyzikální data.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/GDO-PRZ-SDE-APL
Map
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
Volná:
vrt, sonda
Volná:
CzechGeo
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
zveřejnění: 31.12.2011, revize: 15.12.2017
31.12.2011 - dosud
získání základních informací o objektu/vrtu prostřednictvím internetu
Česká geologická služba
RNDr. Ivana Dudková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742113
email: ivana.dudkova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

4e49da90-da90-1e49-8fa8-c88088beb3f3
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
19.08.2021

Příbuzné zdroje