Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1 : 200 000 (HYDROČR200, rastr)

Hydrogeologické mapy oblasti bývalého Československa v měřítku 1 : 200 000.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-HYDROCR200_R-SDE
čeština, angličtina
Geologicko-vědecké informace
GEMET - Concepts, version 2.4:
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie > hydrogeologie
Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.9359453225,47.2787806491,22.6205349014,51.4871839836
zveřejnění: 2008, vytvoření: 1980
1980 - 1990
rastr (grid)
Mapová série byla vydávána mezi lety 1980 a 1990 a obsahuje 28 mapových listů.
Česká geologická služba
RNDr. Renata Kadlecová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089562
email: renata.kadlecova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

WMS služba byla vytvořena pouze pro území ČR, které zahrnuje 15 mapových listů.
Odpovídající měřítko: 1: 200000

Omezení

Informace o distribuci

Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

4cfcfaf0-d5d0-43ed-b6d5-ebc40a010817
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje