Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)

ArcGIS Server mapová služba zobrazující bezešvou geologickou mapu v měřítku 1 : 50 000 pokrývající celé území ČR (GEOCR50).
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR50_G-SDE-SER
ESRI_MAP
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS:
11.865, 48.024, 19.487, 51.327
revize: 10.11.2014
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

4bfe6cf0-34e0-42bf-ac4e-06c40a01080d
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.08.2021

Příbuzné zdroje