Inženýrskogeologické rajony 1 : 50 000 (GEOČR50)

Mapa znázorňuje základní složky geologického prostředí, tříděné na základě podobnosti nebo stejnorodosti těch znaků, které mají význam z hlediska stavební geologie, inženýrské geologie a geotechniky. U hornin a zemin je to především litologické složení, podobné indexové, geomechanické či geofyzikální vlastnosti, zatímco např. stratigrafická příslušnost (stáří) je potlačena. Takto podobné horniny se slučují do rajonů, tedy oblastí se stejnými či podobnými inženýrskogeologickými vlastnostmi. V mapě je vyčleněno celkem 18 rajonů.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/IG_RAJONY_50-SDE
čeština
Geologicko-vědecké informace
Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah:
Volná:
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2005
2007
vektor
Česká geologická služba
Ing. Petr Kycl
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089486
email: petr.kycl@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

1G-E:digitizingMethod=generalizace
Tato mapa byla vytvořena v národním měřítku především pro vědecké a vzdělávací účely a nemůže být použita v případech, kdy je zapotřebí detailní informace.
Další informace na webu: http://wms.geology.cz/
Odpovídající měřítko: 1: 50000

Omezení

Distribuce

Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

1F26EF08-0561-44C0-99B3-1EFC86F3B308
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje