Mining waste

The database contains localisation and the state-of-the-art of data on individual registered mining waste facilities in the Czech Republic. The colour scale represents different categories and the extent of their exploration.
dataset
https://registry.geology.cz/id/TEZEBNI_ODPADY-IUM-SDE
Czech
Geoscientific information
GEMET - Concepts, version 3.0:
sktruktura krajiny/území nezastavěné/skládka/halda
GEMET - Concepts, version 3.0:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/geologie báňská
CGS Geoscientific themes: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014: Spatial scope:
Free:
ProSUM
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 2000
2002-01-01 - now
vector
According to Act no. 157/2009 Coll. § 17 Sec. 4, point. a) and b) CGS was commissioned by the Ministry of the Environment to identify closed and abandoned mining waste depositories that are significant risk to environment and human health. CGS maintains a register of these depositories.
Czech Geological Survey
RNDr. Vít Štrupl, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742144
email: vit.strupl@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian

Data Quality

Databáze vznikla v roce 2000 a obsahovala pouze bodové zákresy hald. V roce 2006 došlo k zásadní úpravě a rozšíření struktury databáze. Z tohoto důvodu byl také změněn původní název na databázi deponií po těžbě nerostných surovin. V roce 2009 vstoupil v platnost zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem. V souladu s § 17 pověřilo Ministerstvo životního prostředí Českou geologickou službu zjišťováním uzavřených a opuštěných úložných míst představujících závažné riziko pro životní prostředí a lidské zdraví a vedením Registru těchto úložných míst.
Equivalent Scale: 1: 5000

Constraints

Metadata about metadata

8cac1c80-1c80-1cac-8ec9-c88088beb3f3
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: point of contact
2021-09-01

Coupled Resource