Mining remains (optimized for mobile devices)

ArcGIS Server service displays aggregated data from the Czech Geological Service databases (mine workings, undermined areas and Inventory of mining waste facilities), that are customized for mobile applications.
service
https://registry.geology.cz/id/TEZBA-SER
ESRI_MAP
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
CGS Geoscientific themes: Spatial scope:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 2017-10-03
Vyhledávání základních informací o poddolovaných územích, hlavních důlních dílech a haldách s možností zadávání parametrů pro vyhledávání.
Czech Geological Survey
RNDr. Vít Štrupl, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742144
email: vit.strupl@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: processor
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

5be04493-6bac-4a54-bea1-3fc70a010852
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: point of contact
2021-02-20

Coupled Resource