Inventory of hazardous waste facilities

This database displays the abandoned mining waste sites with significant hazard for the environment and human health. Information about the type of hazard and the level of risk is included.
dataset
https://registry.geology.cz/id/TEZEBNI_ODPADY-RUM-SDE
Czech
Geoscientific information
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1: CGS Geoscientific themes:
Free:
ProSUM
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
publication: 2012-05-01
2012-05-01 - now
vector
Dne 7.5. 2009 vstoupil v platnost zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, který implementuje ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15.3.2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES. V souvislosti s ustanovením § 17, odst. 4, písm. a) a b) tohoto zákona pověřilo Ministerstvo životního prostředí Českou geologickou službu zjišťováním uzavřených a opuštěných úložných míst představujících závažné riziko pro životní prostředí a lidské zdraví a vedením Registru těchto úložných míst.
Czech Geological Survey
RNDr. Vít Štrupl, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742144
email: vit.strupl@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian

Data Quality

Tento registr byl zveřejněn od 1.5.2012 a je provozován Českou geologickou službou z pověření MŽP na základě § 17 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu. Tvoří samostatnou webovou aplikaci, která je součástí informačního systému ČGS. Obsahuje informace o typu a míře rizika na jednotlivých lokalitách. Údaje vycházejí z Inventarizace úložných míst těžebních odpadů ČR a jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.
Equivalent Scale: 1: 5000

Constraints

Metadata about metadata

500d5d0c-59cc-44cb-ae1b-91c80a010817
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: point of contact
2021-09-01

Coupled Resource