Mineral information system (SurIS)

The Mineral information system (SurIS) collects and provides various comprehensive data on the mineral potential of the Czech Republic. It contains the following databases:
Mineral deposits and resources
Mining leases
Database of previous mining lease approvals
Protected areas of mineral deposits
Exploration areas
Spatial features
Administrative database
series
https://registry.geology.cz/id/SURIS-SDE
Czech
Geoscientific information
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
ECONOMIC GEOLOGY/Minerals
CGS Geoscientific themes: GEMET - Concepts, version 3.1:
resource
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals4EU
Free:
deposit
EGDI
Mineral reserves
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 1990
1990 - now
vector
Vytvořen pro zabezpečování úkolů správního charakteru v souladu s geologickým a horním zákonem dle požadavků Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, v informační podpoře ochrany, rozvoje a využití nerostných zdrojů, geologického průzkumu a surovinové politiky.
Czech Geological Survey
RNDr. Jaromír Starý, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742110
email: jaromir.stary@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian

Data Quality

Subsystém byl vytvořen v devadesátých letech minulého století v Národním informačním středisku ČR.
Equivalent Scale: 1: 25000

Constraints

Metadata about metadata

6d186600-6600-1d18-85b8-be28e7d5d03d
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: point of contact
2021-02-20

Coupled Resource

Atributy třídy prvků VEKTOR.LOZVPOLCR [-FC]