Mining Leases

Databáze obsahuje základní identifikační údaje o dobývacích prostorech.
dataset
https://registry.geology.cz/id/SURIS-DPR-SDE
Czech
Geoscientific information
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
CGS Geoscientific themes:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 1992
1992 - now
vector
Shromažďování a poskytování veškerých dostupných údajů o nerostném surovinovém potenciálu v ČR.
Czech Geological Survey
RNDr. Sylva Žáčková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742130
email: sylva.zackova@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: resource provider
Czech Mining Office
Kozí 4, Praha 1 - Staré Město, 110 01, Česká republika
tel: +420221775311
email: info@cbusbs.cz
Role: custodian

Data Quality

Aktualizace databáze probíhá průběžně z listinných podkladů o změnách, které na základě dohody s Českým báňským úřadem předávají ČGS Obvodní báňské úřady. Kompletnost těchto podkladů je pravidelně kontrolována porovnáním s databází Českého báňského úřadu.
Equivalent Scale: 1: 50000

Constraints

Metadata about metadata

67a57680-7680-17a5-95d3-be28e7d5d03d
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: point of contact
2021-08-20

Coupled Resource