Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geoelektrika – Vertikální elektrické sondování (VES)

datová sada

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje situaci měřících stanovišť vertikálního elektrického profilování a měřené sondážní křivky. Registr měření geoelektrickou metodou vertikálního elektrického sondování (VES) je budován od r. 1994.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GGM_VES-DTB
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geofyzika
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
GEOFYZIKA/Geoelektrika
GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná
Vertikální elektrické sondování, VES
CzechGeo
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1957
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:25000
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy/data/datove-zdroje (stránka na webovém portále ČGS )
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geofyzika/VES/MapServer
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geofyzika/VES/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
https://mapy.geology.cz/geofyzikalni_mereni/
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
souhlas Ministerstva životního prostředí
Distribuční formát TXT nespecifikováno, SHP nespecifikováno
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 27.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený
Související odkazy