Česká geologická služba
Přihlášení
 
Řadit podle:

Nalezeno: 16

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Březový potok shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky.
Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje dvě litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 350-340 Ma. Magmatické horniny jihozápadního okraje středočeského plutonického komplexu, které pak do nich intrudovaly v období okolo 345 Ma.
Detailní 3D strukturně geologický model lokality Březový potok byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 18.10.2019
Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čertovka shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky. Zájmové území je charakterizováno relativně pestrou geologickou stavbou, která zahrnuje několik litotektonických jednotek. Nejstarší představuje svrchně proterozoické tepelské krystalinikum intrudované granitoidy kambroordovického stáří, následují permokarbonské jezerní klastické sedimenty žihelské a kladensko-rakovnické pánve a tercierní bazické neovulkanity.
Detailní 3D strukturně geologický model lokality Čertovka byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 18.10.2019
Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čihadlo shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky.
Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje dvě litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 340-320 Ma. Magmatické horniny jsou variského stáří cca. 340-320 Ma.
Detailní 3D strukturně geologický model lokality Čihadlo byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 24.09.2019
Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality EDU - západ shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky.
Zájmové území je charakterizováno jednodušší geologickou stavbou, která zahrnuje tři litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 340-330 Ma. Magmatické horniny jsou variského stáří cca. 340-335 Ma.
Detailní 3D strukturně geologický model lokality EDU - západ byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení zakázky „Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění HÚ – EDU-západ“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 24.09.2019
Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Horka shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky.
Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje tři litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 340-330 Ma. Magmatické horniny jsou variského stáří cca. 335 Ma.
Detailní 3D strukturně geologický model lokality Horka byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 24.09.2019
Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Hrádek shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky.
Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje dvě litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 340-320 Ma. Magmatické horniny jsou variského stáří cca. 340-320 Ma.
Detailní 3D strukturně geologický model lokality Hrádek byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 24.09.2019
Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Kraví hora shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky.
Zájmové území je charakterizováno velmi pestrou geologickou stavbou, která zahrnuje několik litotektonických jednotek. Většina z nich má prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období cca. 340-320 Ma.
Detailní 3D strukturně geologický model lokality Kraví hora byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 24.09.2019
Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Magdaléna shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky.
Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje dvě litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 350-340 Ma. Magmatické horniny jihovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu, které pak do nich intrudovaly v období okolo 340 Ma.
Detailní 3D strukturně geologický model lokality Magdaléna byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 24.09.2019
3D strukturně-geologický model lokality Březový potok byl vytvořen v SW MOVE verze 2016.1. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Březový potok, včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000 a 1 : 25 000, archivní účelové geologické mapy a mapové podklady z uranového průzkumu, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, geologické profily, strukturní data z povrchových výchozů).
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 24.09.2019
3D strukturně-geologický model lokality Čertovka byl vytvořen v SW MOVE 2015. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Čertovka, včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000 a 1 : 25 000, archivní účelové geologické mapy, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, geologické profily, archivní geofyzikální interpretace, strukturní data z povrchových výchozů).
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 03.03.2020
 1 / 2  
Související odkazy