Metadata 410

Supervisor: RNDr. František Staněk, Ph.D.
3D model of the graphite deposit Český Krumlov – Městský vrch was created within the project TE02000029 Competence Centre for Effective and Ecological Mining of Mineral Resources. The main objective of this project is a review of reserves of selected non-energy minerals belonging to EU critical commodities. The project also includes a methodology of creating and visualizing 3D models of selected mineral deposits. The 3D model depicts only the richer part of the graphite deposit, especially its southern to ...
Metadata Contact: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Date Stamp: 2021-11-16
Supervisor: Ing. Martin Paleček
Web 3D scene for the visualization of 3D geological model of the graphite deposit Český Krumlov - Městský vrch.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-11-16
Supervisor: doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
The 3D model shows the shape of the paleo valley of the Svratka riverbed in the section between the villages of Doubravník and Borač. It allows to separately visualize faults, relief of the Svratka Crystalline complex and the Moravicum (crystalline complex), Neogene sediments and the modeled paleo valley itself. The spatial model of the paleo valley is set in the current relief. The model shows the basic faults that illustrate the overall tectonic complexity of the valley. The 3D model creates a spatial id...
Metadata Contact: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Date Stamp: 2021-11-16
Supervisor: Ing. Martin Paleček
Web 3D scene for the visualization of the 3D model of the paleo valley of the Svratka riverbed (Doubravník - Borač area).
Metadata Contact: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Date Stamp: 2021-11-16
Supervisor: Ing. Patrik Fiferna
Website dedicated to the 90th anniversary of the founding of the Czech Geological Survey (CGS).
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-11-16
Supervisor: Ing. Jan Sedláček
Database contains both public and internal CGS news, published on the CGS Portal.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-11-16
Supervisor: PhDr. Kateřina Hašková
Digitální kartotéka, která obsahuje publikace a další materiály vztahující se k problematice hornictví, geologickým vědám a historii. Publikace jsou uložené v odborné knihovně na pracovišti České geologické služby v Kutné Hoře
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2021-11-16
Supervisor: Ing. Katarína Černá
Mapový fond zahrnuje rukopisné materiály, jako meziprodukty výzkumných úkolů, staré důlní mapy a terénní mapové podklady pokrývající český region. Mapový fond tvoří i obsáhlá kolekce především tištěných map s geologickou tematikou ČR a celého světa, v určitých případech i s doplňujícím přílohovým materiálem, tištěnými vysvětlivkami. Do databáze jsou uloženy popisné bibliografické informace o mapách uložených v archivu od roku 1992 (nové přírůstky). Současně se do digitální formy postupně doplňují retrospek...
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-11-16
Supervisor: Mgr. Milada Hrdlovicsová
ASGI - Automated System of Geological Information application allows unified access and parametric search of reports and opinions saved in all CGS archives. It’s primarily documentation of Geofond department archive under the Act of geological projects and expert outputs from organization since it’s foundation. Besides detail information about reports allows thumbnail of digitized documents. Some documents from another geological organizations archives are also available.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-11-16
Supervisor: Mgr. Milada Hrdlovicsová
The ASGI Database ("Automated System of Geological Information") contains digital records of all unpublished reports and assessments stored in the CGS-Geofond Archive. It also includes information on some reports stored in the archives of geological companies. The database is an electronic cardfile, which enables users to search for reports according to selected criteria.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2021-11-16
 1 / 41