Metadata 404

Supervisor: Ing. Jan Sedláček
Database contains both public and internal CGS news, published on the CGS Portal.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-03-30
Supervisor: PhDr. Kateřina Hašková
Digitální kartotéka, která obsahuje publikace a další materiály vztahující se k problematice hornictví, geologickým vědám a historii. Publikace jsou uložené v odborné knihovně na pracovišti České geologické služby v Kutné Hoře
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2021-02-20
Supervisor: Ing. Katarína Černá
Mapový fond zahrnuje rukopisné materiály, jako meziprodukty výzkumných úkolů, staré důlní mapy a terénní mapové podklady pokrývající český region. Mapový fond tvoří i obsáhlá kolekce především tištěných map s geologickou tematikou ČR a celého světa, v určitých případech i s doplňujícím přílohovým materiálem, tištěnými vysvětlivkami. Do databáze jsou uloženy popisné bibliografické informace o mapách uložených v archivu od roku 1992 (nové přírůstky). Současně se do digitální formy postupně doplňují retrospek...
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-02-20
Supervisor: Mgr. Milada Hrdlovicsová
The ASGI Database ("Automated System of Geological Information") contains digital records of all unpublished reports and assessments stored in the CGS-Geofond Archive. It also includes information on some reports stored in the archives of geological companies. The database is an electronic cardfile, which enables users to search for reports according to selected criteria.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2021-02-20
Supervisor: Mgr. Milada Hrdlovicsová
ASGI - Automated System of Geological Information application allows unified access and parametric search of reports and opinions saved in all CGS archives. It’s primarily documentation of Geofond department archive under the Act of geological projects and expert outputs from organization since it’s foundation. Besides detail information about reports allows thumbnail of digitized documents. Some documents from another geological organizations archives are also available.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-02-20
Supervisor: Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.
Website of the project “Assessment of impacts of mining and mineral processing to the environment and human health in Africa” (2011-2014), IGCP/SIDA Project No. 594.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-03-05
Supervisor: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D.
Website of the project "Assessment of Mining Related Impacts Based on Utilization of (ARES) Airborne Hyperspectral Sensor", Grant No. 205/09/1989 Czech Science Foundation. Sokolov Site, Czech Republic.(2009-2013).
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-03-08
Supervisor: Mgr. Jolana Šanderová
The database contains documentary records of mining maps stored in the archives at the ČGS workplace in Kutná Hora. Since 1990, data on these maps have been processed in a database that has been modified and upgraded many times since its inception.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2021-04-21
Supervisor: Mgr. Jolana Šanderová
Map application gives access to previews of scans and information on mining maps of the Czech Republic registered in the CGS workplace in Kutna Hora.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2021-02-21
Supervisor: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server service contains records of mining maps stored in the archives at the Kutna Hora site.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2021-02-20
 1 / 41