Hydrogeological data - Boreholes

This database contains data on sites where hydrogeological measurements were made, e.g. hydrodynamic and chemical tests, water level monitoring, measurements of yield, temperature or free carbon dioxide contents. Sites monitored by the Czech Hydrometeorological Institute are also included.
dataset
https://registry.geology.cz/id/GDO-HYD-DTB
Czech
Geoscientific information
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
CGS Geoscientific themes:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 1991-01-01
1898-01-01 - now
vector
The data were compiled in 1991 and 1993 by digitizing a cardfile kept since 1966. The earliest information, from 1620, is on sites from the Jáchymov Spa. The data are being systematically updated with new information from both unpublished and published reports.
Czech Geological Survey
Mgr. Jan Maule
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742152
email: jan.maule@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian

Data Quality

Naplňování databáze probíhá od roku 1991 převodem klasické kartotéky vedené od roku 1966 a zahrnující i objekty starší (nejstarší je z roku 1898) do automatizované formy.
Od té doby je systematicky aktualizována a zkvalitňována (doplňována o přírůstky, nové údaje z nepublikovaných i publikovaných zpráv, opravy chyb).
: 1 m

Constraints

Metadata about metadata

769e5c00-5c00-169e-a1e5-c88088beb3f3
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: point of contact
2021-08-19

Coupled Resource