Inventory of hazardous waste facilities

ArcGIS Server service displays the abandoned sites used for disposal of mining waste that create a significant hazard for the environment and human health. Information about the type of hazard and the level of risk is included.
service
https://registry.geology.cz/id/TEZEBNI_ODPADY-RUM-SDE-SER
ESRI_MAP 1.3.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
CGS Geoscientific themes: ISO 19119:
12.5352797045205, 49.499601332713, 15.3186141318882, 50.4872512231998
creation: 2012-09-18
2012-05-01 - now
Dne 7.5. 2009 vstoupil v platnost zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, který implementuje ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15.3.2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES. V souvislosti s ustanovením § 17, odst. 4, písm. a) a b) tohoto zákona pověřilo Ministerstvo životního prostředí Českou geologickou službu zjišťováním uzavřených a opuštěných úložných míst představujících závažné riziko pro životní prostředí a lidské zdraví a vedením Registru těchto úložných míst.
Czech Geological Survey
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

5629ec73-5a08-4791-ab72-6e4b0a010852
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: point of contact
2021-09-01

Coupled Resource