Česká geologická služba
Přihlášení
 

Atlas map České republiky GEOČR500 2. Radiometrická mapa

datová sada

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Plochy a izolinie přírodní radioaktivity hornin na zemském povrchu. Radiometrická mapa území České republiky popisuje přírodní radioaktivitu hornin na zemském povrchu. Pole radioaktivity je vyjádřeno v dávkovém příkonu gama-záření hornin 1 m nad zemským povrchem. Údaje mapy vymezují regiony o nízké a vysoké radioaktivitě.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GEOCR500-CD-RADIOMETRIE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: GEMET - Concepts, version 2.4:
záření > radioaktivita
Volná
radiometrie
radioaktivita hornin
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 1998
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:500000
Odkazy
http://www.geology.cz/app/archiv/mproz.pl?iddok=20441&tt_=d
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
řádné citování datového zdroje (uvedeno v licenční smlouvě)
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
Bez omezení
Distribuční formát SHP 10.2
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 06.04.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Atlas map České republiky GEOČR500
Katalog geoprvků Atributy Atlas map České republiky GEOČR500
Související odkazy