Decorative stones

Decorative stones application provides access to the database of Decorative stones in the Czech Republic. It allows search information about decorative stones by commercial name, petrography, physico-mechanical properties of rocks, mineral composition, color, granuality, mining location and way of use.
application
https://registry.geology.cz/id/DEKOR-DTB-APL
NonMap
GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Spatial scope: CGS Geoscientific themes:
12.031, 48.506, 18.91, 51.074
revision: 2007-10-15
Databáze dekorační kameny umožňuje orientaci v kamenech, které byly použity k dekoračním a stavebním účelům.
Czech Geological Survey
Ing. Helena Skarková
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089450
email: helena.skarkova@geology.cz
Role: processor
Czech Geological Survey
RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089554
email: barbora.dudikova@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

b7e92a80-2a80-17e9-8f89-52caa6446ca8
Czech Geological Survey
Ing. Helena Skarková
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089450
email: helena.skarkova@geology.cz
Role: author
Czech Geological Survey
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: point of contact
2021-02-20

Coupled Resource