Lithogeochemistry

Lithogeochemic database ČR contains analysis data of chemical composition of more than 13 thoudand samples of rocks collected in the Czech republic. Most samples were analyzed under the different regional geochemical researches, geological mapping and research by Czech Geological Survey - data sources. In addition to information about the pattern (petrographic, regional and stratigraphic enlistment, year of taking, the author and the existence of rock slice) are the main part of database results of the analysis of silicate and analysis of trace elements to the determination of method to a analytic determination and code of laboratories. Samples listed in the database are geographically targeted, and can be traced on the map in Map Server of CGS.
dataset
https://registry.geology.cz/id/NGMD-GCH_LITO-DTB
Czech
Geoscientific information
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
CGS Geoscientific themes:
Free:
litogeochemistry
rocks
analyses
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 2001, revision: 2004
1975 - now
vector
The birth of the idea of creating a registry of chemical analysis in laboratories on Barrandov was in the mid 80s by RNDr. Josef Čadek CSc. with the team of geochemists of ČGÚ (RNDr. Zdena Čadková CSc., RNDr. Petr Jakeš CSc., RNDr. Miroslava Haková, RNDr. Pavel Mrázek CSc., RNDr. Joel Pokorný CSc., RNDr. Otakar Shrbený CSc., RNDr. Marie Adamová CSc., RNDr. Pavla Gürtlerová and others), who in subsequent years his idea realized by collection of analytic data on the task of CGS.
Czech Geological Survey
RNDr. Pavla Holečková, Ph.D.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00, Česká republika
tel: +420251085330
email: pavla.holeckova@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian
Czech Geological Survey
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: processor

Data Quality

Registr vznikal původně ve formě dílčích databází (FoxPro, Excel) - metodika v dílčí zprávě v archivu ČGS - Gürtlerová P., Dušek P., Fikr Š. (1997): Litogeochemická databáze ČGÚ.Září 1997.
Od roku 1997 byla databáze postupně převáděna do centrální databáze ČGS (Oracle). Od roku 1999 jsou chemické analýzy zhotovené v laboratořích ČGS na Barrandově evidovány a jejich část týkající se horninových vzorků je uvedena v této databázi. Od roku 2001 spolu s ostatními databázemi ČGS je součástí Geografického informačního systému (GIS).
Do 2/2020 spravovala RNDr. Pavla Gürtlerová, pak převzala dr. Pavla Holečková.
Equivalent Scale: 1: 50000

Constraints

data dostupná pouze pro autorizované uživatele, ostatní dle ceníku

Metadata about metadata

80c3d980-d980-10c3-baf6-52caa6446ca8
Czech Geological Survey
RNDr. Pavla Gürtlerová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089444
email: pavla.gurtlerova@geology.cz
Role: author
Czech Geological Survey
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: point of contact
2021-08-20

Coupled Resource