Thin sections documentation

Databáze jednotlivých skel výbrusů uložených v ČGS, příp. výčtu horninotvorných minerálů. Jedná se výbrusy pocházející z geologického mapování, regionálních a speciálních výzkumů ČGS od 30. let 20. stol.
non geographic dataset
https://registry.geology.cz/id/HMD_VYBRUSY_SKLA-DTB
Czech
Geoscientific information
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
CGS Geoscientific themes: GEMET - Concepts, version 3.0:
earth science/geology
lithosphere/mineral
lithosphere/rock
science > natural science > earth science > geology
Free:
petrografické preparáty
petrografie
výbrus
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 2002, revision: 2008, publication: 2011
1930 - 2002
text table
Fyzická dokumentace
Czech Geological Survey
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089478
email: petr.budil@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: processor
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian

Data Quality

výbrusový materiál ČGS, Praha různých projektů od 30 let 20 stol.
Equivalent Scale: 1: 25000

Constraints

Metadata about metadata

7d2cd380-d380-1d2c-abb5-c88088beb3f3
Czech Geological Survey
RNDr. Pavla Gürtlerová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089444
email: pavla.gurtlerova@geology.cz
Role: author
Czech Geological Survey
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: point of contact
2021-08-20

Coupled Resource