Thin sections documentation - thin section-boxes

Databáze zahrnuje soupis kolekcí (krabic) petrografických výbrusů uložených v ČGS a nově i jednotlivých skel, příp. výčtu horninotvorných minerálů. Jedná se o výbrusy pocházející z geologického mapování, regionálních a speciálních výzkumů ČGS od 30. let.
dataset
https://registry.geology.cz/id/HMD_VYBRUSY_KRABICE-DTB
Czech
Geoscientific information
GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
CGS Geoscientific themes:
Free:
petrography
thin section
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 1995, revision: 2008, publication: 2011
1930 - 2001
text table
Czech Geological Survey
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089478
email: petr.budil@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian
Czech Geological Survey
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: processor

Data Quality

Výbrusy pocházející z geologického mapování, regionálních a speciálních výzkumů ČGS od 30. let.
Equivalent Scale: 1: 25000

Constraints

Metadata about metadata

756d2f00-2f00-156d-bca9-c88088beb3f3
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: author
Czech Geological Survey
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: point of contact
2021-08-20

Coupled Resource