Samples of Geofond

Databáze eviduje dokumentační vzorky, vzorky vrtných jader nebo jejich částí uložených ve skladech ČGS, útvaru Geofond. Existuje téměř 30 000 metrů trvale uchovávané dokumentace od roku 1920. Databáze má přímou návaznost na databázi vrtů.
dataset
https://registry.geology.cz/id/GDO-HMD-DTB
Czech
Geoscientific information
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
CGS Geoscientific themes: One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
GEOLOGY/borehole
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 1996
1996 - now
vector
Dokumentační vzorky jsou uchovány pro srovnávací a budoucí výzkumné účely.
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian
Czech Geological Survey
RNDr. Alan Donát
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742205
email: alan.donat@geology.cz
Role: point of contact

Data Quality

Naplňování databáze probíhá od roku 1996.

Součástí hmotné dokumentace jsou šlichové vzorky, které byly v roce 2003 z archivu Geomin - družstva, Jihlava převzaty k trvalému uchování ve skladu hmotné dokumentace ve Stratově. Jedná se o 1.001 vzorkovnic z regionálních úkolů. Zpřístupnění je možné na vyžádání.
Equivalent Scale: 1: 5000

Constraints

Metadata about metadata

769e5c00-5c00-169e-a364-c88088beb3f3
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: point of contact
2021-09-06

Coupled Resource