Inventory of mining waste facilities

Map application of situation and details of registered mining waste repository in the Czech Republic. Color differentiation of mining waste repositories distinguishes category and level of exploration.
application
https://registry.geology.cz/id/TEZEBNI_ODPADY-IUM-SDE-APL
Map
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
CGS Geoscientific themes: GEMET - Concepts, version 3.1:
Free:
extractive waste
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 2013-01-15, revision: 2018-03-01
2012-05-01 - now
Dne 7.5. 2009 vstoupil v platnost zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, který implementuje ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15.3.2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES. V souvislosti s ustanovením § 17, odst. 4, písm. a) a b) tohoto zákona pověřilo Ministerstvo životního prostředí Českou geologickou službu zjišťováním uzavřených a opuštěných úložných míst představujících závažné riziko pro životní prostředí a lidské zdraví a vedením Registru těchto úložných míst.
Czech Geological Survey
RNDr. Vít Štrupl, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742144
email: vit.strupl@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian
Czech Geological Survey
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: processor

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

5016927c-77f8-4635-a4f5-0da40a010817
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: point of contact
2021-09-01

Coupled Resource