Metadata 404

Supervisor: Mgr. Václav Pospíšil
Map application allows viewing of raster images (legends, profiles, lithostratigraphic tables) that are connected to the maps. To view the document you need to use its specific URL address.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-09-15
Supervisor: RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Virtual museum application provides an opportunity to visit on-line paleontological, mineralogical and geological collections of the Czech Geological Survey. Application offers wide visual and textual documentation of the most interesting exhibits of collections for general public and experts. Also paleontological collection of Central Registry of Museum-type Collections (CES evidence) and material administrated according to law 122/2000 Sb. is included. Application contains taxonomic tree, index of terms,...
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-11-16
Supervisor: RNDr. Ivana Dudková
This database contains geophysical and inclinometry measurements since 1999.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2021-11-16
Supervisor: Ing. Patrik Fiferna
Webové stránky "Svět geologie" obsahují nejnovější poznatky a informace z oblasti věd o Zemi, které jsou ve srozumitelné formě určeny jak dětem, tak pedagogům. Můžou být inspirací pro vyučovací hodiny a to včetně tipů na terénní geologické exkurze a praktické pokusy s geologickou tematikou.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2022-01-05
 41 / 41