Slope instability register

SDE database of Slope instability register contains basic data of registered and authenticated slope instabilities (landslides, solifluction, rock falls, etc.). Landslides are classified as active, suspended and stabilized. Database is based on verified mapping in 1 : 10,000 and landslide description and photodocumentation. Data actuality, professionality and its processing is maintained by experts from CGS.
dataset
https://registry.geology.cz/id/NGMD-RSN-SDE
Czech
Geoscientific information
Planning/Cadastre
Environment
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
CGS Geoscientific themes: GEMET - Concepts, version 3.1: Spatial scope:
Free:
slope instability
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 2011
1976 - now
vector
Slope instability register is wide and available source of high-quality, compatible and verified spatial information about the Slope instabilities for the needs of state and local governments in the Czech Republic and EU level. Also for the needs of all citizens of the Czech Republic.
Czech Geological Survey
RNDr. Oldřich Krejčí, Ph. D.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429263
email: oldrich.krejci@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429220
email: zuzana.krejci@geology.cz
Role: processor
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian

Data Quality

Evidence svahových nestabilit byla v ČGS iniciovaná především masivními srážkami v roce 1997. Následné speciální projekty umožnily ČGS nashromáždění velkého množství aktuálních terénních dat o svahových nestabilitách na území celé České republiky. V letech 2007-2011 byly ČGS v rámci projektu VaV MŽP stanoveny základy současného moderního Registru svahových nestabilit ČR, který je založen na terénně ověřených zákresech v měřítku 1 : 10 000, jednotném hodnocení sledovaných objektů - klasifikaci, jednotném grafickém záznamu, jednotně strukturované dokumentaci, každého registrovaného objektu včetně fotodokumentace. V rámci tohoto projektu byly databázově a GIS zpracovány nashromážděné údaje a v roce 2011, byly zpřístupněny veřejnosti pomocí mapové a databázové aplikace. Databáze se nadále průběžně doplňuje.
Equivalent Scale: 1: 10000

Constraints

Metadata about metadata

50339991-9c74-4968-9e3c-0da40a010817
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: author
Czech Geological Survey
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: point of contact
2021-08-20

Coupled Resource