Česká geologická služba
Přihlášení
 

Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Radonová databáze ČGS vznikla ve spolupráci se soukromými firmami sdruženými v Asociaci radonové riziko, zabývajícími se měřením radonu ve stavbách. V databázi jsou uložena dostupná data o měření radonu v geologickém podloží z celého území ČR. Na základě statistického zpracování 8900 ploch měření (stav k 2002) s využitím vektorizovaných kontur geologických jednotek, které jsou barevně označeny podle převládající kategorie radonového indexu, jsou od roku 1999 sestavovány a tištěny mapy radonového rizika ČR 1:50 000. V mapě jsou použity 3 kategorie pro předkvartérní i kvartérní horniny - nízký, střední a vysoký index. Na vrstvu s informací o radonu je připojena rastrová topografie a pozice ploch měření z radonové databáze. Mapa je opatřena legendou a textovými vysvětlivkami.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-RADON50-SDE
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.1:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
záření/radioaktivita/radioaktivita přirozená
prvek chemický/prvky skupiny 0/radon
prostředí životní/prostředí geofyzikální
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Oblasti ohrožené přírodními riziky
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geohazardy
geochemie
geofyzika
územní plánování
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
GEOFYZIKA/Radioaktivita
Prostorový rozsah:
Národní
Volná
EGDI
CzechGeo
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1999
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/landscape-vulnerability/radon
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon50/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/radon50/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
https://app.geology.cz/atom/datalist1.xml
https://mapy.geology.cz/radon/
https://app.geology.cz/atom/datalist1.xml
http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/index/default1.htm (CD )
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon_komplexni_informace/MapServer
http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/radon
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-na-cd-a-dvd/mapy-radonoveho-indexu-geologickeho-podlozi-1-50-000-cd-rom
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Ivan Barnet, CSc.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00
tel: +420251085205
email: ivan.barnet@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
licenční ujednání
žádné podmínky neplatí
a. Datová sada není vhodná pro: Datová sada byla vytvořena v regionálním měřítku především pro účely ochrany obyvatel před ozářením přírodními radionuklidy a pro vymezení oblastí pro měření radonu v objektech. Pro účely výstavby nového objektu na konkrétním pozemku nelze odvozovat radonový index z regionálních map. b. Za poplatek: ano c. Další podmínky: ano d. Další informace na webu:
Omezení veřejného přístupu
další omezení
legálně omezeno (smlouvou se soukromými firmami sdruženými v Asociaci radonové riziko)
Databáze radonového indexu podloží obsahuje údaje pořízené z finančních prostředků státu i z prostředků soukromých objednatelů, proto mohou být data publikována pouze pro vědecké účely v agregované formě.
Distribuční formát SHP none
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 29.11.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Podřízené
Související odkazy