Česká geologická služba
Přihlášení
 

Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: bod
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: plocha
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)
alternativní název: Radon50, Mapa radonového indexu ČR 1 : 50 000
alternativní název: Mapa radonového indexu v ČR 1:50 000
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 2005
Datum:
událost: revize
datum: 2011
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-RADON50-SDE
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
Abstrakt: Radonová databáze ČGS vznikla ve spolupráci se soukromými firmami sdruženými v Asociaci radonové riziko, zabývajícími se měřením radonu ve stavbách. V databázi jsou uložena dostupná data o měření radonu v geologickém podloží z celého území ČR. Na základě statistického zpracování 8900 ploch měření (stav k 2002) s využitím vektorizovaných kontur geologických jednotek, které jsou barevně označeny podle převládající kategorie radonového indexu, jsou od roku 1999 sestavovány a tištěny mapy radonového rizika ČR 1:50 000. V mapě jsou použity 3 kategorie pro předkvartérní i kvartérní horniny - nízký, střední a vysoký index. Na vrstvu s informací o radonu je připojena rastrová topografie a pozice ploch měření z radonové databáze. Mapa je opatřena legendou a textovými vysvětlivkami.
účel vytvoření: měřením radonu ve stavbách
stav zpracování: kompletní
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Ivan Barnet, CSc.
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420251085205
Číslo faxu: +420251818748
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Geologická 577/6
město: Praha 5
poštovní kód (PSČ): 152 00
země: Česká republika
e-mail: ivan.barnet@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22004122
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/i/ivan.barnet
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/ivan.barnet
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: podle potřeby
formát zdroje:
formát:
formát: DGN
verze formátu: V7
formát:
formát: ArcSDE
verze formátu: 9.3.1
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo: záření/radioaktivita/radioaktivita přirozená
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5518
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6935
klíčové slovo: prvek chemický/prvky skupiny 0/radon
klíčové slovo: prostředí životní/prostředí geofyzikální
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/13195
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/nz
klíčové slovo: Oblasti ohrožené přírodními riziky
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: geohazardy
klíčové slovo: geochemie
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/109
klíčové slovo: geofyzika
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: GEOFYZIKA/Radioaktivita
klíčové slovo: http://www.onegeology-europe.eu/concept/35
jméno thesauru:
Citace:
název: One Geology Europe - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.1.2010
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: EGDI
klíčové slovo: CzechGeo
omezení:
omezení:
omezení užití: žádné podmínky neplatí
omezení užití: a. Datová sada není vhodná pro: Datová sada byla vytvořena v regionálním měřítku především pro účely ochrany obyvatel před ozářením přírodními radionuklidy a pro vymezení oblastí pro měření radonu v objektech. Pro účely výstavby nového objektu na konkrétním pozemku nelze odvozovat radonový index z regionálních map. b. Za poplatek: ano c. Další podmínky: ano d. Další informace na webu:
právní omezení:
omezení užití: licenční ujednání
omezení přístupu: další omezení
další omezení: legálně omezeno (smlouvou se soukromými firmami sdruženými v Asociaci radonové riziko)
další omezení: Databáze radonového indexu podloží obsahuje údaje pořízené z finančních prostředků státu i z prostředků soukromých objednatelů, proto mohou být data publikována pouze pro vědecké účely v agregované formě.
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 50000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
tématická kategorie: životní prostředí
tématická kategorie: zdraví
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
uvnitř: ano
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1999
konec: 9999
doplňková informace: MGE projekt - formát dat
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
verze formátu: none
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Jan Sedláček
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089483
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: jan.sedlacek@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/website/new_radon/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: mapová apl stará
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/radon/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/komplexni_radonova_informace/index_EN.html?config=config_EN.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: mapová apl stará
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/radon_old/index_EN.html?config=config_EN.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: MAP_eng
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/index/default1.htm
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
popis: CD
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon_komplexni_informace/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/georeporty/rozsah-dat/radon
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: GREP_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/radon
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://obchod.geology.cz/cs/Mapy/Mapy-na-CD-a-DVD/Mapy-radonoveho-indexu-geologickeho-podlozi-1-50-000-CD-ROM-p25019c91c114.html
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DVD_cze
funkce on-line zdroje: objednání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon50_en/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: OUT
popis: ESRI-SRV_eng
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet-eng/science/landscape-vulnerability/radon
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon50/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/radon50/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/directories/arcgisoutput/Geohazardy/radon50_MapServer/Radon50Dataset.xml
protokol: WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download
popis: Stahovací služba ATOM (CS)
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/radon/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: mapová apl stará
funkce on-line zdroje: hledání
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/radon 1G-E:Percentuální pokrytí=100; 1G-E:geometrická harmonizace=ano; 1G-E:tématická harmonizace=ano; 1G-E:popis geometrické harmonizace: 1G-E:popis tématické harmonizace:
Metadata
identifikátor záznamu: f2435e00-5e00-1243-b989-52caa6446ca8
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: datová sada
Úroveň v hierarchii (jméno): http://geoportal.gov.cz/inspire
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: autor
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 17.12.2018
Údržba metadat:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: podle potřeby
Související odkazy