Česká geologická služba
Přihlášení
 

Dekorační kameny

aplikace

Úplná metadata

Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
identifikace služby:
citace:
Citace:
název: Dekorační kameny
alternativní název: Dekorační kameny v ČR
kalendářní datum:
Datum:
datum: 15.10.2007
událost: revize
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-DEKOR-DTB-APL
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: dokument digitální
Abstrakt: Aplikace zajišťuje přístup k datům databáze Dekorační kameny České republiky a umožňuje vyhledávat nemapové informace podle různých kritérií: obchodních názvů, petrografických, fyzikálně-mechanických vlastností hornin, minerálního složení, barvy, zrnitosti, míst těžby nebo způsobu použití.
účel vytvoření: Databáze dekorační kameny umožňuje orientaci v kamenech, které byly použity k dekoračním a stavebním účelům.
stav zpracování: kompletní
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Helena Skarková
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/h/helena.skarkova
adresa:
adresa:
e-mail: helena.skarkova@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 131/3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089450
role: zpracovatel
id: http://www.geology.cz/personal/helena.skarkova
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/b/barbora.dudikova
adresa:
adresa:
e-mail: barbora.dudikova@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 131/3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089554
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/barbora.dudikova
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
adresa:
adresa:
e-mail: metadata@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089411
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru: http://www.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-dekoraky-66.gif
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: materiál/hmoty stavební/kámen
klíčové slovo: sktruktura krajiny/území nezastavěné/oblast těžby důlní/kamenolom
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: Chráněná území
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: vzdělávání a popularizace geologie
klíčové slovo: nerostné suroviny
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/104
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení užití: bez omezení
omezení přístupu: copyright
omezení (autor.): ochrana duševního vlastnictví
omezení (autor.): copyright
omezení (autor.): další omezení
další omezení: Bez omezení
Typ služby: NonMap
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 12.031
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.506
zem. šířka - sever: 51.074
typ vazby: těsný
pracuje s daty:
href: http://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=5b865f80-5f80-1b86-92fa-52caa6446ca8#_5b865f80-5f80-1b86-92fa-52caa6446ca8
uuidref: 5b865f80-5f80-1b86-92fa-52caa6446ca8
název: Dekorační kameny v ČR
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: DBF
formát:
formát: XLS
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Jan Sedláček
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089483
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: jan.sedlacek@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://dekoracni-kameny.geology.cz/index_eng.pl
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_eng
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://dekoracni-kameny.geology.cz/index_cz.pl
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/popularizace/dekoracni-kameny
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet-eng/geology-for-all/decorative-stones
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
Metadata
identifikátor záznamu: b7e92a80-2a80-17e9-8f89-52caa6446ca8
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: aplikace
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Helena Skarková
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089450
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: helena.skarkova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/h/helena.skarkova
role: autor
id: http://www.geology.cz/personal/helena.skarkova
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 7.1.2015
Údržba metadat:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: podle potřeby
Související odkazy