Česká geologická služba
Přihlášení
 

Správní databáze SurIS

datová sada bez prostorové složky

Úplná metadata

Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:ESRI
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Správní databáze SurIS
alternativní název: SURIS - Správní registry
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 1992
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS_G-SURIS-SR-DTB
Abstrakt: Databáze obsahuje data, která nemají samostatnou souřadnicovou část a nelze je tedy samostatně prostorově lokalizovat. Mají však obvykle vazbu na některé faktografické databáze.
účel vytvoření: správa SurIS
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
formát zdroje:
formát:
formát: FoxPro
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: Geologie
klíčové slovo: Energetické zdroje
klíčové slovo: Nerostné suroviny
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: nerostné suroviny
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
omezení:
právní omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení přístupu: další omezení
další omezení: Bez omezení
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1992
konec: 9999
Distribuce
Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy/data/datove-zdroje
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
popis: webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje: informace
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Správní databáze jsou tyto: * Databáze organizací - údaje o organizacích (včetně v současnosti již neexistujících), zabývajících se geologickými pracemi, hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem. * Databáze rozhodnutí o schválení a odpisech zásob - uložená rozhodnutí o schválených výpočtech zásob prozkoumaných ložisek nerostných surovin nebo podzemních vod Komisí pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin (KKZ) a od 1.1.1992 Komisí pro projekty a závěrečné zprávy (KPZ) Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR, později Ministerstva hospodářství ČR od roku 1997 Ministerstva životního prostředí ČR * Ekonomický registr - údaje o cenách hlavních komodit na světovém i domácím trhu, finanční i objemové vyjádření zahraničního obchodu s nerostnými surovinami.
Metadata
identifikátor záznamu: 8cac1c80-1c80-1cac-a047-c88088beb3f3
jazyk metadat: cze
znaková sada metadat: utf-8
Typ zdroje: datová sada bez prostorové složky
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci:
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 12.12.2014
Související odkazy