Česká geologická služba
Přihlášení
 

Radiometrická prozkoumanost

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje zákresy obrysů ploch, na kterých byl proveden průzkum radioaktivních surovin bývalým Uranovým průmyslem (zejména závody UP Příbram a Nové Město na Moravě). Graficky vymezuje plochy, které byly prozkoumány jednotlivými typy radiometrického průzkumu: povrchovým nebo automobilovým průzkumem gama, emanačním průzkumem v sondách do hloubky 1m, současným emanačním a gama průzkumem v sondách do hloubky 1m a nakonec současným emanačním a gama průzkumem v sondách od 1 do 15m maximálně.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GDP-RAD-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Nerostné suroviny
GEMET - Concepts, version 3.1:
záření/radioaktivita/radioaktivita přirozená
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologická prozkoumanost
geofyzika
Volná
CzechGeo
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 1991 - 2001
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/vav/zemska-kura/geofyzika/radiometrie-spektrometrie
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Ivana Dudková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742113
email: ivana.dudkova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát SHP , DBF
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Ivana Dudková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742113
email: ivana.dudkova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 08.03.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený
Související odkazy