Česká geologická služba
Přihlášení
 

Důlní díla

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje údaje o jednotlivých hlubinných důlních dílech, kterými jsou podle § 10, odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, všechna důlní díla, která vyúsťují na povrch, a důlní díla otevírající výhradní ložisko nebo jeho ucelenou část.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-VDC-HDD-SDE
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
poddolování a důlní díla
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Energetické zdroje
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals4EU
Volná
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1998
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:5000
Odkazy
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ (mapová aplikace )
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/dulni_dila/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (WMS služba )
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/dulni_dila/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Anna Horáková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742142
email: anna.horakova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
licence
Distribuční formát SHP 10.2., DWG nespecifikováno, DXF nespecifikováno
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420 234 742 116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 16.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený
Podřízené
Související odkazy