Česká geologická služba
Přihlášení
 

Kvartérní hydrogeologické rajony

datová sada

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Vrstva hydrogeologických rajonů, tzv.svrchní vrstva zahrnující oblast kvartérních a propojených kvartérních a neogenních sedimentů (označení 1xxx) a jizerský coniak (rajon 4420).
Jedinečný identifikátor CZ-CGS-HYDRO_RAJONY_2005_KVARTER-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Volná
rajonizace
hydrogeologie
kvartér
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 2007
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
Geografické ohraničení
11.938519, 48.231075, 18.957357, 51.354848
Kontakt - zdroj
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
Omezení veřejného přístupu
copyright
Distribuční formát SHP 9.2
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420 2 57 089 411
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 14.03.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Hydrogeologické rajony ČR 2005
Katalog geoprvků Atributy tříd hydrogeologické rajonizace
Související odkazy