Česká geologická služba
Přihlášení
 

Průzkumy na zlato

datová sada bez prostorové složky

Úplná metadata

Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Průzkumy na zlato
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 1999
Datum:
událost: revize
datum: 2001
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-PRZAU-DTB
Abstrakt: Databáze FoxPro obsahuje popis a zhodnocení průzkumných akcí - průzkumných území na zlato od počátku 70. let.
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Petr Rambousek
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420251085245
Číslo faxu: +420251818748
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Geologická 577/6
město: Praha 5
poštovní kód (PSČ): 152 00
země: Česká republika
e-mail: petr.rambousek@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22004122
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/petr.rambousek
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/petr.rambousek
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
formát zdroje:
formát:
formát: databáze (FoxPro)
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: zlato
klíčové slovo: průzkum
klíčové slovo: průzkumné metody
klíčové slovo: etapy průzkumu
klíčová slova:
klíčové slovo: nerostné suroviny
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: výzkum/průzkum geologický zdrojů surovin nerostných
klíčové slovo: litosféra > nerost
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 13.7.2011
událost: revize
klíčová slova:
klíčové slovo: Nerostné suroviny
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení přístupu: další omezení
další omezení: legálně omezené, využití v rámci instituce
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
tématická kategorie: životní prostředí
tématická kategorie: ekonomika
rozsah:
Rozsah:
popis: stát ČR
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1.1.1999
konec: 1.1.2000
Metadata
identifikátor záznamu: 83bb4b00-4b00-13bb-8bd8-c88088beb3f3
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: datová sada bez prostorové složky
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Pavla Gürtlerová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089444
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.gurtlerova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.gurtlerova
role: autor
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.gurtlerova
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci:
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 12.12.2014
Související odkazy