Česká geologická služba
Přihlášení
 

Archivní fondy ČGS - databáze map

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Mapový fond zahrnuje rukopisné materiály, jako meziprodukty výzkumných úkolů, staré důlní mapy a terénní mapové podklady pokrývající český region. Mapový fond tvoří i obsáhlá kolekce především tištěných map s geologickou tematikou ČR a celého světa, v určitých případech i s doplňujícím přílohovým materiálem, tištěnými vysvětlivkami. Do databáze jsou uloženy popisné bibliografické informace o mapách uložených v archivu od roku 1992 (nové přírůstky). Současně se do digitální formy postupně doplňují retrospektivní informace z lístkových katalogů od roku 1918. V souvislosti s projektem Digitálního mapového archivu je od roku 2001 databáze po částech editována a rozšířena o informace o tištěných vysvětlivkách, mapách a grafických přílohách opatřených čárovým kódem a o uložení souboru naskenované mapy.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-ARCHIV_MAP-DTB
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
archivy
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
GEMET - Concepts, version 3.1:
informace/dokumentace/dokument/typ dokumentu/projekce geografická/mapa
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1890
Typ prostorové prezentace textová tabulka
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/mapy/archiv
http://mapy.geology.cz/mapovy_archiv_cr/
http://www.geology.cz/app/archiv/mproz.pl
http://www.geology.cz/app/archiv_an/mproz_an.pl
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/mapovy_archiv/MapServer
http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/archive
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/mapovy_archiv_en/MapServer
Geografické ohraničení
-180, -90, 180, 90
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Alena Čejchanová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742204
email: alena.cejchanova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
Bez omezení
Distribuční formát DBF
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 26.02.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy