Česká geologická služba
Přihlášení
 

Litogeochemie

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: bod
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Litogeochemie
alternativní název: Litogeochemie ČR
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 2001
Datum:
událost: revize
datum: 2004
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-LITOGEOCH-DTB
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
způsob prezentace: tabulka digitální
Abstrakt: Litogeochemická databáze ČR obsahuje analytické údaje o chemickém složení více než 13 tisíc vzorků hornin odebraných na území ČR. Většina vzorků byla analyzována v rámci různých regionálních geochemických průzkumů, geologického mapování a výzkumu České geologické služby - datové zdroje. Kromě informaci o vzorku (petrografickém, regionálním a stratigrafickém zařazení, roku odběru, autorovi a existenci výbrusu) jsou hlavní částí databáze výsledky provedených silikátových analýz a analýz stopových prvků s určením metody analytického stanovení a kódem laboratoří. Vzorky uvedené v databázi jsou geograficky zaměřeny a v mapě je lze dohledat na Mapovém serveru ČGS.
účel vytvoření: U zrodu myšlenky vytvoření evidence chemických analýz v laboratořích na Barrandově stál v polovině 80. let RNDr. Josef Čadek CSc. s týmem geochemiků ČGÚ (RNDr. Zdena Čadková CSc., RNDr. Petr Jakeš CSc., RNDr. Miroslava Haková, RNDr. Pavel Mrázek CSc., RNDr. Joel Pokorný CSc., RNDr. Otakar Shrbený CSc., RNDr. Marie Adamová CSc., RNDr. Pavla Gürtlerová a další.), kteří v následujících letech jeho nápad realizovali sběrem analytických dat na úkolech Českého geologického ústavu.
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Pavla Gürtlerová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089444
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.gurtlerova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.gurtlerova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.gurtlerova
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: ročně
formát zdroje:
formát:
formát: ArcSDE
verze formátu: 10.2
formát:
formát: ORACLE
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: litogeochemie
klíčové slovo: horniny
klíčové slovo: analýzy
klíčová slova:
klíčové slovo: Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: geochemie
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: http://www.geology.cz/cenik
právní omezení:
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
další omezení: data dostupná pouze pro autorizované uživatele, ostatní dle ceníku
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 50000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
uvnitř: ano
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1975
konec: 9999
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
verze formátu: 10.2
formát:
formát: DBF
verze formátu: 4
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Jan Sedláček
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089483
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: jan.sedlacek@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/litogeochemie
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/geocr_50/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/geocr50/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: MAP_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/geocr_50/index_EN.html?config=config_EN.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: MAP_eng
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/geocr_50_old/index_EN.html?config=config_EN.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_eng
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/legenda/litog.pl
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/litogeochemicka_dokumentace/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Registr vznikal původně ve formě dílčích databází (FoxPro, Excel) - metodika v dílčí zprávě v archivu ČGS - Gürtlerová P., Dušek P., Fikr Š. (1997): Litogeochemická databáze ČGÚ.Září 1997. Od roku 1997 byla databáze postupně převáděna do centrální databáze ČGS (Oracle). Od roku 1999 jsou chemické analýzy zhotovené v laboratořích ČGS na Barrandově evidovány a jejich část týkající se horninových vzorků je uvedena v této databázi. Od roku 2001 spolu s ostatními databázemi ČGS je součástí Geografického informačního systému (GIS).
Metadata
identifikátor záznamu: 80c3d980-d980-10c3-baf6-52caa6446ca8
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: datová sada
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Pavla Gürtlerová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089444
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.gurtlerova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.gurtlerova
role: autor
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.gurtlerova
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 22.8.2018
URI datové sady: http://www.geology.cz/litogeochemie
Údržba metadat:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
Související odkazy