Česká geologická služba
Přihlášení
 

Gravimetrie

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: bod
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:ESRI
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28403
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Gravimetrie
alternativní název: GGM - Gravimetrie
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 1957
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS_G-GGM-GRAV-DTB
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: tabulka digitální
Abstrakt: Databáze obsahuje data z gravimetrického mapování ČR v měřítkách 1 : 200 000 z let 1957-1960 (pokryto 100% území – cca 23tis tíhových bodů) a 1 : 25 000, které od roku 1960 začal systematicky plošně uskutečňovat prakticky výhradně Ústav užité geofyziky v Brně (později Geofyzika Brno) a které pokrývá téměř 80% rozlohy republiky. Od roku 2003 je databáze doplňována daty z měření privátních firem realizovaných ze zdrojů státního rozpočtu. Ke konci roku 2012 je v databázi využíváno pouze cca 4 tisíce bodů z původního mapování 1:200 000 a 294 tisíc bodů z měření 1:25 000, které stará měření 1:200 000 na příslušných mapách postupně nahrazují.
účel vytvoření: Zpracování výsledků mapování pro vytvoření jednotné tíhové mapy ČR.
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Eva Hudečková
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429205
Číslo faxu: +420543212370
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 602 00
země: Česká republika
e-mail: eva.hudeckova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/e/eva.hudeckova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/eva.hudeckova
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
formát zdroje:
formát:
formát: Oracle
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: geofyzika
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: GEOFYZIKA/Gravimetrie
jméno thesauru:
Citace:
název: One Geology Europe - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.1.2010
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3655
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geofyzika
klíčové slovo: prostředí životní/prostředí geofyzikální
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/13195
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: Geologie
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: Tíže
klíčové slovo: Tíhové pole
klíčové slovo: Bouguerova anomálie
klíčové slovo: CzechGeo
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
další omezení: souhlas Ministerstva životního prostředí
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 25000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1957
konec: 9999
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: DBF
formát:
formát: XML
formát:
formát: CSV
formát:
formát: XLS
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Eva Hudečková
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429205
Číslo faxu: +420543212370
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 602 00
země: Česká republika
e-mail: eva.hudeckova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/e/eva.hudeckova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/eva.hudeckova
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy/data/datove-zdroje
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
popis: stránka na webovém portále ČGS
funkce on-line zdroje: informace
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Přesnost lokalizace: 10-20m Původní zpracování tíhových dat do map Bouguerových anomálií bylo v roce 1996 převedeno do tíhového systému S-Gr95, který odpovídá tzv. absolutnímu tíhovému systému (ISGN). Při výpočtu normálního pole je dále nově využíván již geocentrický referenční systém s elipsoidem WGS 84. Změnily se tak hodnoty úplných Bouguerových anomálií v základní gravimetrické mapě ČR o cca 18 mGal (1 mGal = 10 ?ms-2), charakter anomálií zůstal zachován, jelikož byla použita stejná hodnota redukční hustoty. Pro současnou základní gravimetrickou mapu ČR je používána hodnota redukční hustoty 2,67 gcm-3.
Metadata
identifikátor záznamu: 7f8f2d80-2d80-1f8f-8a6c-c88088beb3f3
jazyk metadat: cze
znaková sada metadat: utf-8
Identifikátor rodičovských metadat: 8cac1c80-1c80-1cac-869b-c88088beb3f3
Typ zdroje: datová sada
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 11.6.2018
Související odkazy