Česká geologická služba
Přihlášení
 

ASGI - archiv zpráv a posudků

aplikace

Úplná metadata

Identifikace
identifikace služby:
citace:
Citace:
název: ASGI - archiv zpráv a posudků
alternativní název: Automatizovaný Systém Geologických Informací (ASGI) - vyhledávání
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1999
událost: vytvoření
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS_G-ASGI-DTB-APL
jmenný prostor: www.geology.cz
Abstrakt: Aplikace ASGI umožňuje jednotný přístup a parametrické vyhledávání záznamů o nepublikovaných zprávách a posudcích uchovávaných ve všech archivních fondech ČGS. Jedná se především o dokumentaci odevzdávanou archivu Geofond na základě zákona č. 62/1988 Sb. (o geologických pracích) a odborné výstupy organizace od jejího založení až po současnost. Kromě detailní informace o jednotlivých zprávách a posudcích nabízí u digitalizovaných dokumentů i jejich náhled. Dostupné jsou též záznamy o některých dokumentech uložených v archivech jiných geologických organizací.
účel vytvoření: Digitální kartotéka, která umožňuje vyhledávání signatur posudků uložených v archivu ČGS-Geofondu i jiných archivů
stav zpracování: kompletní
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Milada Hrdlovicsová
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/m/milada.hrdlovicsova
adresa:
adresa:
e-mail: milada.hrdlovicsova@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 170 06
město: Praha 7
ulice, číslo: Kostelní 364/26
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420234742290
telefonní číslo: +420234742209
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/milada.hrdlovicsova
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
adresa:
adresa:
e-mail: metadata@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089411
role: správce
id: http://www.geology.cz
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru: http://www.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-asgi-66.png
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: humanCatalogueViewer
jméno thesauru:
Citace:
název: ISO - 19119 geographic services taxonomy, 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: archivy
klíčové slovo: státní geologická služba
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3655
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geofyzika
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4108
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/hydrogeologie
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5496
klíčové slovo: katastrofa/katastrofa přírodní
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5264
klíčové slovo: litosféra/kůra zemská/ložisko surovin nerostných
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7843
klíčové slovo: pedosféra/půda
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5261
klíčové slovo: sktruktura krajiny/území nezastavěné/oblast těžby důlní/důl
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5297
klíčové slovo: odpady/druh odpadů/odpady z těžby
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: CzechGeo
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
omezení (autor.): další omezení
další omezení: Bez omezení
další omezení: prohlížení plné verze digitalizovaných zpráv pouze v badatelně Geofondu
Typ služby: NonMap
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
typ vazby: těsný
pracuje s daty:
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: ASGI (Automatizovaný Systém Geologických Informací)
href: http://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=94d18f00-8f00-14d1-a215-c88088beb3f3#_94d18f00-8f00-14d1-a215-c88088beb3f3
uuidref: 94d18f00-8f00-14d1-a215-c88088beb3f3
název: ASGI - archiv zpráv a posudků
Distribuce
Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geofond.cz/wasgiv/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
popis: databázová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/sluzby/archivy/archiv-geofond/asgi
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet-eng/services/archives/geofond-archive
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
Jakost dat
Kvalita dat:
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Základ databáze ASGI vznikl pod názvem Automatizovaný systém geologických informací již v 70. letech minulého století a od té doby je průběžně doplňován záznamy o nových přírůstcích.
Metadata
identifikátor záznamu: 78e96280-6280-18e9-bfb6-c88088beb3f3
jazyk metadat: cze
znaková sada metadat: utf-8
Typ zdroje: aplikace
Úroveň v hierarchii (jméno): webová služba
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 11.6.2018
Související odkazy