Česká geologická služba
Přihlášení
 

Ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: bod
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: plocha
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: linie, křivka
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje
alternativní název: SurIS - Ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 1992
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS_G-SURIS-LOZ-SDE
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
Abstrakt: Databáze obsahuje údaje o výhradních i nevýhradních ložiscích, prognózních zdrojích, ložiskách a zdrojích s ukončenou těžbou, ložiskově neperspektivních oblastech, výsledcích negativních průzkumů a geografickou lokalizaci ložisek.
účel vytvoření: Shromažďování a poskytování veškerých dostupných údajů o nerostném surovinovém potenciálu v ČR.
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Jaromír Starý
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420234742110
Číslo faxu: +420234742290
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Kostelní 364/26
město: Praha 7
poštovní kód (PSČ): 170 06
země: Česká republika
e-mail: jaromir.stary@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jaromir.stary
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jaromir.stary
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
formát zdroje:
formát:
formát: ArcSDE
verze formátu: 10.2.
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: zdroj
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/mr
klíčové slovo: Nerostné suroviny
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/er
klíčové slovo: Energetické zdroje
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: NAUKA O LOŽISKÁCH/Nerosty
jméno thesauru:
Citace:
název: One Geology Europe - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.1.2010
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: Minerals 4EU
klíčové slovo: Minerals4EU
jméno thesauru:
Citace:
název: Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2014
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: ložisko nerostné suroviny
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/codelist/MineralOccurrenceTypeValue/mineralDeposit
jméno thesauru:
Citace:
název: INSPIRE Registr číselníků 0.3, 2013
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2013
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: nerostné suroviny
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: EGDI
omezení:
omezení:
omezení užití: žádné podmínky neplatí
právní omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
další omezení: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 25000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1992
konec: 9999
Obsah
popis feature katalogu:
součástí datové sady: ano
typy geoprvků: VEKTOR.LOZVPOLCR
citace katalogu geoprvků:
Citace:
název: Atributy třídy prvků VEKTOR.LOZVPOLCR
identifikátor:
Identifikátor:
kód: -FC
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
verze formátu: 10.2.
formát:
formát: DWG
verze formátu: nespecifikováno
formát:
formát: DXF
verze formátu: nespecifikováno
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Renata Kachlíková
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420234742116
Číslo faxu: +420234742290
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Kostelní 364/26
město: Praha 7
poštovní kód (PSČ): 170 06
země: Česká republika
e-mail: renata.kachlikova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/r/renata.kachlikova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/renata.kachlikova
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
popis: mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/loziska_prognozni_zdroje/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_cze
popis: mapová služba - WMS (CS)
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=6
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/loziska_prognozni_zdroje_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_eng
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_eng
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_eng
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer
protokol: ESRI:FEATURE-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi_en/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_eng
funkce on-line zdroje: download
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Subsystém SurIS byl vytvořen v devadesátých letech minulého století v Národním informačním středisku ČR. Většina jeho dílčích databází má souřadnicovou část, která umožňuje jejich využití v mapových aplikacích. Objekty jsou rozlišeny alfanumerickým kódem (písmeno určuje subregistr + numerickým sedmimístným kódem). Tyto kódy společně tvoří základní identifikaci ložiska. Používané kódy subregistrů jsou : B - výhradní bilancovaná ložiska D - nevýhradní evidovaná ložiska N - ostatní nebilancovaná ložiska (ložiska vyhrazených i nevyhrazených nerostů, která nejsou v Bilanci a mají spočtené zásoby alespoň v kategorii vyhledané). Většinou se jedná o menší ložiska nevyhrazených nerostů, jejichž výpočty nebyly schváleny a nejsou tedy v subregistru D. Dále se jedná o bývalá výhradní ložiska, která byla odepsána vynětím z evidence nebo objekty s výpočty zásob vyhrazených nerostů, které z různých důvodů (většinou neschválení zásob) nebyly zařazeny do Bilance. Tato "ložiska" většinou neodpovídají dnešnímu termínu Ložisko, ale vzhledem k tomu, že mají historicky spočtené zásoby a nejsou vytěžená, nebyla zařazena do subregistru V, Z, nebo U. P - schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů R - schválené prognózní zdroje nevyhrazených nerostů Q - ostatní evidované prognózní zdroje V - oblasti negativních průzkumů, ložiskové výskyty, neperspektivní území (akumulace nerostů, která nejsou ložiskem ve smyslu § 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů) Z,U - zrušená a vytěžená ložiska.
Metadata
identifikátor záznamu: 769e5c00-5c00-169e-91a9-c88088beb3f3
jazyk metadat: cze
Identifikátor rodičovských metadat: 6d186600-6600-1d18-85b8-be28e7d5d03d
Typ zdroje: datová sada
Úroveň v hierarchii (jméno): http://geoportal.gov.cz/inspire
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 16.5.2018
Související odkazy