Česká geologická služba
Přihlášení
 

Evidence geologických prací

datová sada bez prostorové složky

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Evidence geologických prací a organizací před jejich zahájením podle § 7 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací. Je průběžně aktualizována na základě evidenčních listů, předávaných do ČGS, útvaru Geofond. Vedeno také pod názvem 'Registr evidence geologických prací'.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-EVIGEOL-DTB
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologická prozkoumanost
státní geologická služba
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Nerostné suroviny
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 2001
Typ prostorové prezentace textová tabulka
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/sgs/evidence-geologickych-praci
http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/inventory-of-geological-projects
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Zdeňka Petáková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742150
email: zdenka.petakova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
ne pro veřejné použití
ochrana osobních dat
Distribuční formát xls
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 27.02.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy