Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologicko-mineralogická kolekce (sbírky ČGS)

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze zahrnuje registr v České republice jedinečných, regionálně-geologicky zaměřených kolekcí, uložených v České geologické službě. Ty sestávají ze vzorků mineralogických (často velmi cenných) i geologických (vzorky hornin, často z již dnes zaniklých lokalit). V minulosti byla část předána na VŠB Ostrava k didaktickým účelům. Nejcennější součástí je Šafránkova kolekce převážně příbramských rudních a kladenských rudních a sekundárních minerálů, dále i kolekce vltavínů (Žebera, Krejčí, Hrabě aj.). Kolekce slouží hlavně jako srovnávací studijní materiál z České republiky, v menší míře obsahují i zahraniční materiál, pocházející zejména ze studijních cest pracovníků ČGS.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-MINGEO-DTB
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
sbírky
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
GEMET - Concepts, version 3.0:
vědy o Zemi/geologie
vědy o Zemi/mineralogie
litosféra/nerost
litosféra/hornina
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie
Volná
sbírky
Jazyk zdroje čeština, angličtina
Časový rozsah 01.01.1950 - 31.12.2000
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/app/gm_kolekce/gm_kolekce.pl?tt_=p
http://www.geology.cz/app/gm_kolekce/gm_kolekce_an.pl?tt_=p
http://muzeum.geology.cz/
http://muzeum.geology.cz/d.pl?item=1&l=e
http://www.geology.cz/sbirky/
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/collections
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089478
email: petr.budil@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 13.02.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy