Česká geologická služba
Přihlášení
 

Paleontologické kolekce (sbírky ČGS)

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze představuje registr unikátních paleontologických kolekcí ČGS včetně typového a originálního materiálu. Starší kolekce jsou postupně převáděny do evidence CES Ministerstva kultury ČR, nový materiál je spravován již pouze ve smyslu zákona 122/2000 Sb. a následných předpisů. V databázi jsou průběžně evidovány přírůstky, a je do ní převáděna i kartotéka paleontologických kolekcí, která je přístupná v pracovně oddělení sbírek.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-PALEO-DTB
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.0:
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > paleontologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
sbírky
Jazyk zdroje čeština, angličtina
Časový rozsah Od 1850
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:10000
Odkazy
http://muzeum.geology.cz/d.pl?item=1&l=e
http://muzeum.geology.cz/
http://www.geology.cz/sbirky/
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/collections
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089478
email: petr.budil@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
volný přístup na internetu
Distribuční formát DBF
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 13.02.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy