Česká geologická služba
Přihlášení
 

GEOMON - monitoring malých lesních povodí

datová sada bez prostorové složky

Úplná metadata

Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: GEOMON - monitoring malých lesních povodí
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 2002
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-GEOMON-DTB
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: tabulka digitální
Abstrakt: Databáze shrnuje údaje o chemickém složení srážek na volné ploše, podkorunových srážek (ve vybraných lokalitách vedle jehličnanů i pod listnatými stromy) a o složení vody odtékající v závěrových profilech malých povodí, dále příslušné údaje o množství vody (množství srážek obou typů, denní průtoky) a konečně vypočtené látkové toky (depozice, odtok) a bilance (vstup minus výstup) ekologicky významných složek. Údaje jsou získávány v rámci projektu monitoringu malých povodí (GEOMON) koordinovaného ČGS. Síť v současné době zahrnuje čtrnáct lesních povodí velikosti desítek až nižších stovek hektarů. Cílem projektu je hodnocení stavu a vývoje přírodního prostředí na základě látkových toků a následných výpočtů kritických zátěží (pro S, N, Pb, Cd, Cu) a jejich překročení aktuální depozicí.
účel vytvoření: V letech 1994 až 1998 financování grantovým způsobem - nejprve jako projekt GA ČR (1993-1995) a posléze v rámci ročních projektů PPŽP MŽP. Od roku 1999 z institucionálních prostředků Českého geologického ústavu. Od roku konce roku 2002 spolufinancování z projektu VaV/740/1/02.
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Filip Oulehle, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420251085431
Číslo faxu: +420251818748
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Geologická 577/6
město: Praha 5
poštovní kód (PSČ): 152 00
země: Česká republika
e-mail: filip.oulehle@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22004122
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/f/filip.oulehle
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/filip.oulehle
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Jakub Hruška, CSc.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420251085433
Číslo faxu: +420251818748
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Geologická 577/6
město: Praha 5
poštovní kód (PSČ): 152 00
země: Česká republika
e-mail: jakub.hruska@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22004122
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jakub.hruska
role: zodp. za sběr dat a výzkum
id: http://www.geology.cz/personal/jakub.hruska
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: měsíčně
formát zdroje:
formát:
formát: tabulka (Excel)
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: malé povodí
klíčové slovo: kritická zátěž
klíčové slovo: monitorovací síť
klíčové slovo: podkorunové srážky
klíčová slova:
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/so
klíčové slovo: Půda
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ac
klíčové slovo: Stav ovzduší
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ef
klíčové slovo: Zařízení pro sledování životního prostředí
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3416
klíčové slovo: biosféra/ekologie/typ ekosystému/ekosystém suchozemský/ekosystém lesní
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9147
klíčové slovo: analýza/analýza vody
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5088
klíčové slovo: biosféra/ekologie/parametr ekologický/bilance látková
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/775
klíčové slovo: biosféra/organismus/organismus vodní/bentos
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/637
klíčové slovo: podnebí/jev meteorologický/srážky atmosférické
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8198
klíčové slovo: prvek chemický/prvky skupiny VI/síra
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11714
klíčové slovo: chemikálie/látka organická/sloučenina organická dusíku/dusík organický
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5119
klíčové slovo: metodologie/měření
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7340
klíčové slovo: hydrosféra/cyklus hydrologický/bilance hydrologická/odtok
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/42
klíčové slovo: znečištění/spad/depozice kyselá
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5088
klíčové slovo: biosféra/ekologie/parametr ekologický/bilance látková
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1015
klíčové slovo: hydrosféra/tok vodní/potok
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7844
klíčové slovo: vliv/vliv na prostředí životní/znehodnocení prostředí životního/degradace půdy/acidifikace půdy
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/42
klíčové slovo: znečištění/spad/depozice kyselá
klíčové slovo: analýza/analýza chemická
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1298
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6425
klíčové slovo: monitoring/monitorování znečištění/monitorování látky znečišťující
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8229
klíčové slovo: hydrosféra/vodstvo/voda povrchová
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/nauka o vodách/hydrologie
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4118
klíčové slovo: hydrosféra/cyklus hydrologický/bilance hydrologická
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4115
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/6
klíčové slovo: chemie
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/35
klíčové slovo: půda
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Themes, version 2.4
kalendářní datum:
Datum:
datum: 13.1.2010
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: půdy
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/103
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/102
klíčové slovo: hydrogeologie
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/110
klíčové slovo: geochemie
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
další omezení: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
prostor. reprezentace: textová tabulka
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 50000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
tématická kategorie: vodní hospodářství
tématická kategorie: ovzduší,meteorologie
tématická kategorie: životní prostředí
tématická kategorie: biota
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1.11.1993
konec: 9999
doplňková informace: přiložený soubor GEOMON-souřadnice povodí: http:data/0037.doc
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: XLS
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: distributor
id: http://www.geology.cz
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/geomon/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/geomon/english
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/geomon/vysledky
protokol: WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download
název on-line zdroje: TAB_cze
funkce on-line zdroje: download
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada bez prostorové složky
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: přiložený soubor Metodika_GEOMON: http:data/0036.doc Seznam povodi sítě GEOMON (JEZ – Jezeří, LYS – Lysina, PLB – Pluhův bor, LIT – Litavka, LES – Lesní potok, LIZ – Liz, ANE – Anenský potok, SAL – Salačova Lhota, LKV – Loukov, POM – Polomka, UDL – U dvou louček, CER – Červík, UHL – Uhlířská, MOD – Modrý potok)
Metadata
identifikátor záznamu: 756d2f00-2f00-156d-8d59-c88088beb3f3
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: datová sada bez prostorové složky
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Pavla Gürtlerová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089444
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.gurtlerova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.gurtlerova
role: autor
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.gurtlerova
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 3.10.2017
Související odkazy