Česká geologická služba
Přihlášení
 

Surovinový informační systém (SurIS)

série

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: bod
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: linie, křivka
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: plocha
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Surovinový informační systém (SurIS)
alternativní název: SurIS - Surovinový informační systém
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 1990
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS_G-SURIS-SDE
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
Abstrakt: Databáze shromažďuje a poskytuje v ucelené formě veškeré dostupné údaje o nerostném surovinovém potenciálu v ČR. Obsahuje tyto dílčí databáze: Databáze ložisek nerostných surovin Databáze dobývacích prostorů (DP) Databáze předchozích souhlasů ke stanovení dobývacích prostorů Databáze chráněných ložiskových území (CHLÚ) Databáze průzkumných území (PÚ) Databáze grafických objektů Správní databáze
účel vytvoření: Vytvořen pro zabezpečování úkolů správního charakteru v souladu s geologickým a horním zákonem dle požadavků Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, v informační podpoře ochrany, rozvoje a využití nerostných zdrojů, geologického průzkumu a surovinové politiky.
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Jaromír Starý
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420234742110
Číslo faxu: +420234742290
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Kostelní 364/26
město: Praha 7
poštovní kód (PSČ): 170 06
země: Česká republika
e-mail: jaromir.stary@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jaromir.stary
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jaromir.stary
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
formát zdroje:
formát:
formát: ArcSDE
verze formátu: 10.2
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: Nerostné suroviny
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/mr
klíčové slovo: Energetické zdroje
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/er
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: NAUKA O LOŽISKÁCH/Nerosty
jméno thesauru:
Citace:
název: One Geology Europe - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.1.2010
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: nerostné suroviny
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: zdroj
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: ložisko
klíčové slovo: EGDI
klíčové slovo: zásoby nerostů
klíčová slova:
klíčové slovo: Minerals4EU
klíčové slovo: Minerals4EU
jméno thesauru:
Citace:
název: Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2014
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: žádné podmínky neplatí
právní omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení přístupu: licence
omezení přístupu: další omezení
další omezení: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 25000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1995
konec: 9999
Obsah
popis feature katalogu:
součástí datové sady: ano
typy geoprvků: VEKTOR.LOZVPOLCR
citace katalogu geoprvků:
Citace:
název: Atributy třídy prvků VEKTOR.LOZVPOLCR
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 1990
identifikátor:
Identifikátor:
kód: -FC
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
verze formátu: 10.2.
formát:
formát: DWG
verze formátu: ?
formát:
formát: DXF
verze formátu: ?
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Renata Kachlíková
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420234742116
Číslo faxu: +420234742290
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Kostelní 364/26
město: Praha 7
poštovní kód (PSČ): 170 06
země: Česká republika
e-mail: renata.kachlikova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/r/renata.kachlikova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/renata.kachlikova
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/suris
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
popis: mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geofond.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_WizID=24&M_Site=geofond&M_Lang=cs
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: mapová aplikace (CS) - OUT
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/surovinovy-informacni-system
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
popis: webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
popis: mapová služba - ArcGIS Server (CS)
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_cze
popis: mapová služba - WMS (CS)
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_eng
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/suris
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: INT
popis: datadázová aplikace pro některé zaměstnance ČGS a MŽP
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system_en/MapServer
protokol: ESRI:FEATURE-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_eng
funkce on-line zdroje: download
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Subsystém byl vytvořen v devadesátých letech minulého století v Národním informačním středisku ČR.
Metadata
identifikátor záznamu: 6d186600-6600-1d18-85b8-be28e7d5d03d
jazyk metadat: cze
znaková sada metadat: utf-8
Typ zdroje: série
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 30.5.2018
Omezení metadat:
právní omezení:
omezení přístupu: licence
další omezení: http://www.geology.cz/extranet/sluzby/data/ziskani-dat
Související odkazy