Česká geologická služba
Přihlášení
 

Hydrogeologické rajony ČR 2005

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: plocha
počet geom. objektů: 152
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Hydrogeologické rajony ČR 2005
alternativní název: HGR_Z_2005
alternativní název: Hydrogeologické rajony ČR
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 31.12.2005
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-HG_RAJONY2005-SDE
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
Abstrakt: Datová sada obsahuje hydrogeologické rajony s připojenými základními údaji v rozsahu daném vyhláškou MZe č.391/2004 Sb., tj. údaje o názvu rajonu, číselném identifikátoru, správci povodí a územní identifikaci, další údaje o přírodních charakteristikách. Mezi základní přírodní charakteristiky rajonů patří geologická jednotka, skupina rajonů, litologie, stratigrafie u křídové skupiny rajonů, typ kvartérního sedimentu v naložené vrstvě rajonů, typ zvodnění, charakter kolektoru, průměrná mocnost kolektoru, charakter hladiny podzemní vody, typ propustnosti, převládající mineralizace podzemních vod a převládající chemický typ podzemních vod.
stav zpracování: kompletní
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Renata Kadlecová
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089562
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: renata.kadlecova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/r/renata.kadlecova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/renata.kadlecova
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
formát zdroje:
formát:
formát: ArcSDE
verze formátu: 10.2
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: rajony
klíčové slovo: EGDI
klíčová slova:
klíčové slovo: hydrosféra/vodstvo/voda povrchová/voda sladká/hladina vody podzemní
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12104
klíčové slovo: hydrosféra/vodstvo/voda podzemní
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3780
klíčové slovo: pozemek/území chráněné/zásoby zdrojů
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7173
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/hydrogeologie
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4108
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: hydrogeologie
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení užití: a. Datová sada není vhodná pro: Tato mapa byla vytvořena v národním měřítku především pro vědecké a vzdělávací účely a nemůže být použita v případech, kdy je zapotřebí detailní informace.b. Za poplatek: nec. Další podmínky: anod. Další informace na webu: http://wms.geology.cz
právní omezení:
omezení užití: copyright
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
další omezení: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
agregace:
nadřazená datová sada:
typ asociace: část bezešvé databáze
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 50000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
tématická kategorie: vodní hospodářství
tématická kategorie: životní prostředí
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.938519
zem. délka - východ: 18.957357
zem. šířka - jih: 48.231075
zem. šířka - sever: 51.354848
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
okamžik:
datum: 2007
výškový rozsah:
výškový rozsah:
výškové datum:
datum ID:
autorita:
název: Základní hydrogeologické rajony
Obsah
popis feature katalogu:
součástí datové sady: ano
typy geoprvků: HG_RAJONY_CENOMAN
typy geoprvků: HG_RAJONY_KVARTER
typy geoprvků: HG_RAJONY_ZAKLAD
citace katalogu geoprvků:
Citace:
název: Atributy tříd hydrogeologické rajonizace
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
verze formátu: 10.2.
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Jan Sedláček
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089483
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: jan.sedlacek@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/website/hydro_rajony/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/index_EN.html?config=config_EN.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_eng
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG_rajony/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Projekty/rozdeleni_rajonu/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: INT
popis: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG_rajony_EN/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_eng
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG_rajony/MapServer
protokol: ESRI:FEATURE-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Rajonizace 2005 navazuje na dřívější verze 1965, 1973, 1986. Představuje aktualizaci poslední z nich, odpovídající současným poznatkům, technologiím reprodukce a nárokům informačních systémů veřejné správy. Zároveň sbližuje hydrogeologické rajony a útvary podzemních vod, jejichž vymezení požaduje Rámcová směrnice o vodách (2000/60/ES). 1G-E:Percentuální pokrytí=100; 1G-E:geometrická harmonizace=ano; 1G-E:tematická harmonizace=ano; 1G-E:popis geometrické harmonizace: 1GE:digitizingMethod=přímý vstup do GIS software
Metadata
identifikátor záznamu: 61d98800-8800-11d9-8bfa-52caa6446ca8
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: datová sada
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429220
Číslo faxu: +420543212370
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 602 00
země: Česká republika
e-mail: zuzana.krejci@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/z/zuzana.krejci
role: autor
id: http://www.geology.cz/personal/zuzana.krejci
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 15.6.2018
Údržba metadat:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: podle potřeby
Související odkazy