Česká geologická služba
Přihlášení
 

Báňské mapy

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje dokumentografické záznamy o báňských mapách uložených v archivu na pracovišti ČGS v Kutné Hoře. Od roku 1990 byly údaje o těchto mapách zpracovávány do databáze, která prošla od svého vzniku řadou úprav a modernizací.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-BANMAP-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Nerostné suroviny
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals4EU
INSPIRE code list register 1.0, 2013:
historic
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
poddolování a důlní díla
archivy
státní geologická služba
Volná
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1990
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
https://mapy.geology.cz/banske_mapy (mapová aplikace )
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/banske_mapy/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities (WMS služba )
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/banske_mapy_public/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/banske_mapy/MapServer
https://agsportal.geology.cz/server/rest/services/Editace/banske_mapy_editace/FeatureServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Jolana Šanderová
Dačického náměstí 11/7, Kutná Hora, 274 01
tel: +420327515724
email: jolana.sanderova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
licence
Distribuční formát SHP 10.2., DWG ?, DXF ?, application/pdf ?
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420 234 742 116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 07.06.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy