Česká geologická služba
Přihlášení
 

Dekorační kameny

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
počet geom. objektů: 596
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Dekorační kameny
alternativní název: DEKORAKY, Dekorační kameny v ČR
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 2004
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-DEKOR-DTB
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: tabulka digitální
Abstrakt: Databáze dekoračních kamenů v ČR obsahuje základní typy hornin, které jsou a byly v minulosti za účelem použití jako dekorační či stavební materiál těženy v České republice.
účel vytvoření: Databáze je součástí mezinárodního projektu, jehož cílem je propojení všech podobných evropských systémů.
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089554
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 11821
země: Česká republika
e-mail: barbora.schulmannova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/b/barbora.schulmannova
role: kontaktní bod
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
formát zdroje:
formát:
formát: Databáze ORACLE
verze formátu: 10g
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: dekorační kameny
klíčové slovo: hornina
klíčové slovo: místo těžby
klíčové slovo: místo použití
jméno thesauru:
Citace:
název: ISO 19119 geographic services taxonomy, 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: EGDI
klíčová slova:
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/mr
klíčové slovo: Nerostné suroviny
klíčové slovo: Chráněná území
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ps
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: materiál/hmoty stavební/kámen
klíčové slovo: sktruktura krajiny/území nezastavěné/oblast těžby důlní/kamenolom
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: vzdělávání a popularizace geologie
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/104
klíčové slovo: nerostné suroviny
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: Minerals4EU
klíčové slovo: Minerals4EU
jméno thesauru:
Citace:
název: Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2014
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/codelist/EndusePotentialValue/buildingRawMaterial
klíčové slovo: stavební suroviny
jméno thesauru:
Citace:
název: INSPIRE Registr číselníků 0.3, 2013
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2013
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení užití: bez omezení
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
omezení (autor.): licence
další omezení: volný přístup na internetu
prostor. reprezentace: textová tabulka
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 5000
jazyk zdroje: cze
jazyk zdroje: eng
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
tématická kategorie: společnost
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 2004
konec: 9999
začátek + rozsah:
začátek: 2002
Obsah
popis feature katalogu:
součástí datové sady: ano
typy geoprvků: REG_SOUSTAVA
typy geoprvků: HORNINY
typy geoprvků: PR_MIN kódovník přívlastků minerálů v kódovníky_Geo
typy geoprvků: FOTO_LO
typy geoprvků: MAPA_K25_NAZ
typy geoprvků: LOMY
typy geoprvků: DK_MINERALY
typy geoprvků: DK_OBJEKTY
typy geoprvků: DEKOR_KAMEN
citace katalogu geoprvků:
Citace:
název: Dekorační kameny v ČR - atributy
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 2004
identifikátor:
Identifikátor:
kód: b6fbe800-e800-16fb-9b91-52caa6446ca8
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: DBF
verze formátu: 10.2.
formát:
formát: XLS
verze formátu: nespecifikováno
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Jan Sedláček
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089483
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: jan.sedlacek@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/website/dekor_kamen
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: odstaveno - mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/website/dekor_kamen_an/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: mapová aplikace (EN)
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/eurolithos/index_cz.pl
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
popis: databázová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://decorative-stones.geology.cz/index_eng.pl
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_eng
popis: databázová aplikace (EN))
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/dekoracni_kameny/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
popis: mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/dekoracni_kameny/index_EN.html?config=config_EN.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_eng
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/sluzby/data/datove-zdroje/dekoracni-kameny
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
popis: webové stránky (CS)
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet-eng/services/data/data-sources-description/decorative-stones
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
popis: webové stránky (EN))
funkce on-line zdroje: informace
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/dekoracni_kameny/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/dekoracni_kameny_EN/MapServer
protokol: ESRI:FEATURE-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_eng
funkce on-line zdroje: download
Jakost dat
Kvalita dat:
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ano
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Základem pro tématický obsah databáze byly odborné knihy, články a časopisy na kamenické téma. Dalším zdrojem dat je průběžně probíhajícící terénní výzkum spojený s odběrem vzorků a fotodokumentací. Vzniká kolekce dekoračních kamenů ČR a z nich pořizovaných výbrusů, do databáze jsou rovněž doplňovány údaje o fyzikálně-mechanických vlastnostech hornin.
Metadata
identifikátor záznamu: 5b865f80-5f80-1b86-92fa-52caa6446ca8
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: datová sada
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 18.6.2018
URI datové sady: http://mapy.geology.cz/website/dekor_kamen
Související odkazy