Česká geologická služba
Přihlášení
 

Půdní mapa 1 : 1 000 000

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zpřístupňuje půdní mapu v měřítku 1:1 000 000, která byla sestavena Milanem Tomáškem a vydána v rámci publikace Půdy České republiky (3.vydání, Česká geologická služba, 2003). Součástí mapové služby je vrstva půdní zrnitosti.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-PUDY1M-SER
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
půdy
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Půda
GEMET - Concepts, version 3.1:
informace/dokumentace/dokument/typ dokumentu/projekce geografická/mapa/mapa půdní
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:01.02.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/Pudni_typy/MapServer/
Geografické ohraničení
11.940987516, 48.2353768789, 17.9248724542, 51.2951336163
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 16.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy