Česká geologická služba
Přihlášení
 

Základní hydrogeologická mapa Československa 1 : 200 000 - území ČR (rastr)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba pro zpřístupnění hydrogeologických map v měřítku 1 : 200 000 z území ČR, které zahrnuje 15 mapových listů z celé série pro oblast bývalého Československa. WMS byla vytvořena z rastrového podkladu.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-HG200K-SER
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hydrogeologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:01.02.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/HG200K/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/HG200K/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 16.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy