Česká geologická služba
Přihlášení
 

Sesuvy - registr Geofondu

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zobrazuje základní údaje o evidovaných gravitačních pohybech zemského povrchu (sesuvech, proudech, odvalech a blokových posuvech). Registr sesuvů vznikl v šedesátých letech v Geofondu a do konce roku 2010 byl plněn výsledky ze zpráv a projektů jak státních, tak posléze i soukromých organizací. Registr sesuvů obsahuje 9 323 záznamů - objektů. Od 1.1.2011 není dále doplňován. U oblastí, které byly podrobně vymapovány (Registr svahových nestabilit) slouží tato data jako historická. V nemapovaných oblastech se jedná o prozkoumanost gravitačních pohybů.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY_G-SER
Klíčová slova ISO 19119 geographic services taxonomy:
infoMapAccessService
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geohazardy
inženýrská geologie
územní plánování
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Oblasti ohrožené přírodními riziky
Volná
svahové nestability
sesuv
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:11.11.2015
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/sesuvy_Geofond/MapServer
Geografické ohraničení
12.088694, 48.408923, 18.922309, 51.194313
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 15.07.2020
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy