Česká geologická služba
Přihlášení
 

Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 500 000. Popisuje převažující radonový index geologického podloží: 1. Nízký (mezozické a terciérní sedimentární horniny), 2. Přechodný (kvartérní sedimentární horniny), 3. střední (metamorfované horniny a paleozoické sedimenty), 4. Vysoký (magmatické horniny, s výjimkou prevariských granitoidů – střední index), 5. Tektonické linie, 6. Hranice krajů
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-RADON500K-SER
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.1:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
prvek chemický/prvky skupiny 0/radon
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Oblasti ohrožené přírodními riziky
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geohazardy
geochemie
geofyzika
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:01.02.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/radon500/MapServer
Geografické ohraničení
11.9406384437, 48.2332919944, 18.9534040002, 51.3569939396
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 24.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy