Česká geologická služba
Přihlášení
 

Registr svahových nestabilit - INSPIRE stahovací služba pro téma oblasti ohrožené přírodními riziky

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Stahovací služba (formát ATOM) poskytuje informace o detailně vymapovaných svahových nestabilitách (sesuvy aj.) v měřítku 1:10 000 na území České republiky. Údaje jsou průběžně aktualizovány a postupně revidují veškeré registrované záznamy z Registru sesuvů-Geofondu, jehož činnost byla ukončena k 31.12.2010.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY-ATOM
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geohazardy
inženýrská geologie
územní plánování
ISO 19119:
Služba zpřístupnění produktu
GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná
svahové nestability
sesuv
EGDI
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:16.12.2016
revize:01.08.2017
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/stahovaci-sluzby
http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/download-services
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Václav Pospíšil
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429221
email: vaclav.pospisil@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
licence
Creative Commons BY 4.0 (Uveďte Původ Mezinárodní) - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.cs
Distribuční formát SHP nespecifikováno
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 25.04.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy