Česká geologická služba
Přihlášení
 

Mapa radonového indexu ČR 1 : 50 000

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
INSPIRE prohlížecí služba zobrazuje výsledky mapování radonového indexu na území České republiky v měřítku 1 : 50 000.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-RADON50-WMS
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geohazardy
geochemie
geofyzika
ISO 19119 geographic services taxonomy:
infoMapAccessService
GEMET - Concepts, version 3.1: ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Volná
EGDI
CzechGeo
Jazyk zdroje
Časový rozsah zveřejnění:24.03.2016
vytvoření:01.02.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/radon50/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
Geografické ohraničení
11.939305, 48.23201, 18.957832, 51.354768
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 11.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy